Technische zaken

Technische zaken van RWB

Op deze pagina vindt U alle zaken met betrekking tot het voetbal technisch beleid van onze vereniging. De samenstelling en de gegevens van de commissies en coordinatoren kunt U vinden door op de onderstaande links te klikken. Verder is er op deze pagina nog een link naar ons beleidsplan.
Overzicht TC selectie
Naam Rol
Bruurmijn, Berry Selectiezaken
Didden, Corne Selectiezaken
Bruurmijn, Anthony Selectiezaken
Werken, John van de Selectiezaken
Kuijsten, Gerben Selectiezaken
Overzicht TC jeugd
Naam Rol
Kuijsten, Johan Algemene Ondersteuning
Louw, Dave de Jeugdafdeling Meisjes
Man, Stephan de Jeugd
Kort, Paul de Jeugd
Bleijenberg, Wesley Jeugd
Cové, Foort Jeugdafdeling
Ligtvoet, Nicky Jeugdafdeling
Overzicht scheidsrechters commissie

De (voorlopige) leden van de scheidsrechterscommissie zijn:

Rini Laros: Opleiding, onderhoud contacten met KNVB, en van daaruit coördinatie m.b.t. toe te passen (spel)regels. Begeleiding “nieuwe” scheidsrechters.

Bas Bruurmijn: Coördinator senioren scheidsrechters en begeleiders.

Mari Kraneveld: Coördinator jeugd scheidsrechters +zaterdag senioren en begeleiders. Onderhouden van de contacten met COVS Waalwijk.

Cor Pulles: Assistentie opleiding/ begeleiding/ondersteuning “nieuwe” scheidsrechters. (jeugd en/of senioren)

Foort Cové : Assistentie opleiding/ begeleiding/ondersteuning “nieuwe” scheidsrechters. (jeugd en/of senioren)

Waarden en normen
Ze staan weer op de agenda, de waarden en normen.
Geen krant kun je openslaan, geen actualiteitenprogramma bekijken of je komt de normen en waarden wel tegen.
Politici hebben er hun mond vol van en de slagzin van onze minister-president is ‘fatsoen moet je doen’.
Er is blijkbaar iets aan de hand met onze normen en waarden.
Wat dan, vraag je ?
Gaat het om kleine ergernissen; troep op het sportpark/kleedkamer, radiolawaai?
Of gaat het om zaken van groter belang, om de verloedering van de samenleving?
Uiteraard zijn we hier als samenleving zelf verantwoordelijk voor, laten wij als RWB als klein onderdeel van deze samenleving nu eens proberen om  deze ontwikkeling tegen te gaan en er op onze eigen manier een positieve draai aan te geven aan de  “Waarden & Normen”
In dit informatieboekje vindt u enkele waarden & normen c.q. regels die van toepassing zijn binnen RWB.
Het is een houvast voor club, trainers, leiders, spelers en ouders.
 
Namens de Jeugdcommissie
Philip van de Wiel
Jeugdvoorzitter.
 
Waarden & Normen voor de Spelers
De jeugd heeft de toekomst, dit is het geval binnen iedere voetbalvereniging dus ook bij RWB.
–       Toon respect naar teamgenoten, trainers, begeleiding, arbitrage en uiteraard het materiaal
         (enkele voorbeelden: pestgedrag, grote mond tegen leiding, onsportief gedrag etc..)
–       Laat de kleedkamers netjes achter zowel bij RWB als elders.
–       Aanwijzingen van trainers, leiders etc.. direct opvolgen.
–       2x per week trainen (of anders afgesproken 1x).
        Niet getraind is niet in de basisopstelling de eerst volgende wedstrijd.
–       A, B, C junioren en D pupillen 15 min. voor aanvang training aanwezig zijn.
–       E, F pupillen en Kanjers bij aanvang training omgekleed op het veld staan.
–       Op tijd aanwezig voor de wedstrijd, tijd staat vermeld op RWB teletekst
         (RTV Midden-Brabant pagina 203), RWB site (www.rwbwaalwijk.nl) en het weekblaadje.
–       Tijdig afmelden bij de trainer als je niet kunt komen trainen
         (niet afbellen is niet starten in de basisopstelling de eerst volgende wedstrijd).
–       Tijdig afmelden bij de trainer / leider als je niet mee kunt doen aan de wedstrijd
         (niet afbellen is en automatische schorsing de eerst volgende wedstrijd).
–       Douchen na training en wedstrijd.
 
Waarden & Normen voor trainers / leiders
–       Iedere speler heeft recht op evenveel speeltijd!! (zeker in de pupillen en de niet-selectie teams).
–       Bereid je training goed voor, voor eventuele hulp kun je aankloppen bij de Technische Commissie.
–       Hanteer waarden & normen van de club.
–       Gedraag je respectvol tegenover de tegenstander, scheidsrechter, ouders, spelers,
        leiders en leden van de jeugd – en technische commissie.
–       Als je het als trainer / leider ergens niet mee eens bent, praat hierover met iemand van de
         jeugd – of technische commissie. Doe dit niet aan de Bar!!!!
–       Laat spelers denken in teamverband, laten ze elkaar steunen en vooral sterker maken.
–       Laat je spelers eenheid uitstralen, lef en overtuiging uitstralen
        (gezamenlijke warming up, shirt in de broek etc…).
–       Laat de kleedkamers zowel bij RWB als elders netjes achter.   
        (hier gaan we trainers / leiders op aanspreken als het niet gebeurd en de jeugdcommissie is
        bevoegd om eventueel passende maatregelen te treffen).
–       Verplicht gebruik van een compleet RWB tenue op wedstrijddagen, niet op trainingen
        (afwijkend tenue is niet spelen).
–       Geef zelf het goede voorbeeld en draag RWB naar buiten toe goed uit.
 
Waarden & Normen voor de ouders
–       Gedraag je respectvol tegenover trainer / leider, tegenstander, scheidsrechter etc..
–       Hanteer de waarden en normen van de club.
–       Langs de lijn: “coach” positief naar uw eigen zoon en/of dochter alsmede de overige spelers.
–       Als u het er als ouder ergens niet mee eens bent bespreek dit dan met iemand van de
        jeugd – of technische commissie.
         Doe dit niet aan de bar!!!!
–       Zorg ervoor dat uw kind tijdig aanwezig is op trainings en wedstrijddagen.
–       Zorg voor een wit broekje en blauwe kousen (deze zijn ook te koop bij RWB).
–       Uw kind dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, trainer, tegenstanders etc.
 
Algemene mededelingen
–       Binnen een voetbalclub is het logisch dat er verschillen ontstaan in het spelniveau van de spelers,
        hetgeen resulteert in het spelen in en selectie team en een niet-selectie team.
        Het verschil tussen deze categorieën proberen we binnen de juiste proporties te houden.
–       Een trainer zal starten met eigen spelers, een speler opstellen uit een andere leeftijdscategorie
        omdat deze beter is duidt op weinig respect voor de speler en de club en wordt derhalve ook niet
        getolereerd.
–       Ten alle tijden gaan wedstrijden met het eigen team voor ( competitie en beker ). Speelt een
         hoger team en vriendschappelijke wedstrijd dan zal deze uit de overige elftallen moeten
        gaan plukken.
 
Tot slot wil ik u erop wijzen dat er in dit informatieboekje niet alle“Waarden & Normen staan“ maar de meest gangbare.
Mocht u interesse hebben in een compleet overzicht dan kunt u ten alle tijden inzage krijgen in het beleidsplan, spreek hiervoor even iemand van de jeugd – of technische commissie aan.
Als we allemaal ons steentje bijdragen, wordt het voor iedereen aangenamer en vergeet nooit dat je als trainer, leider, speler en ouder de club RWB vertegenwoordigd, dus gedraag je.