Contact adressen vv R.W.B. Waalwijk

 

Contact sportpark en Correspondentie

Bezoek adres (GEEN Post adres)
Sportpark "de Gaard"
De Gaard 1
5146 AW Waalwijk
Telefoon: 0416-383321
Email: RWB waalwijk info
Postadres: zie correspondentie adres

Correspondentie adres:
Secretariaat RWB
Toon Hermansplein 19
5144 ZD Waalwijk
Email:Secretaris RWB

Wedstrijd secretarissen:

Senioren Afdeling
Selectie / Lagere Elftallen / Dames
Nicky Ligtvoet
Mobiel: 06-34166301
Email: Nicky Ligtvoet

Jeugd Afdeling
Junioren / Pupillen
Cor Pulles
Telefoon: 0416-331809
Mobiel: 06-25224809
Email: Cor Pulles

Diverse:

Voorzitter
Bas Bruurmijn
Mobiel:06-21571616
Email:Bas Bruurmijn

Penningmeester
Berry Bruurmijn
Email: Penningmeester RWB
Bankrekening: NL68INGB0006833028
t.n.v. VV RWB Contributie Waalwijk 

 

Ledenadministratie / Contributie
Cor Pulles
Erik Herfststraat 24
5144 ZK Waalwijk
Telefoon:06-25224809
Email: Ledenadministratie
Coordinator Maatschappelijke Stage:
Nicky Ligtvoet
Mobiel: 06-34166301
Email: Nicky Ligtvoet

Sponsoring

Job Leijtens/Bas Bruurmijn

Email:sponsoring

 

 

Website R.W.B.:

gesponsord door Tofco

Email:

 

 

 Sportpark-12