Voetbal is voor iedereen waarbij niemand buitenspel dient te staan. Ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. RWB en de KNVB vinden dat mensen met een beperking ook van leuke activiteiten zoals voetbal moeten kunnen genieten. Niemand hoort buitenspel te staan. Daarom organiseert de KNVB al ruim dertig jaar competities voor G-teams.
Martijn Weisbeek is een jongen die woont in Besoyen Waalwijk en heeft RWB laten weten dat hij graag in een G-team bij RWB zou willen voetballen.
Ben jij iemand die het net als Martijn heel leuk vindt om te voetballen in een G-team? Neem dan snel contact op met Voetbalvereniging RWB. E-mail of informeer bij Vz Bas Bruurmijn (06) 21 57 16 16

Dinsdag 8 december 2020 wordt in het clubhuis van RWB de Jaarvergadering gehouden. Aanvang 21.00 uur. Volgens de huidige regels mogen maximaal 30 personen de vergadering bijwonen en dient iedereen zich vooraf op te geven bij onze secretaris Dianne van Diemen, of mobiel via (06) 40 33 81 19. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen over. Wilt u de vergadering bijwonen meldt je dan snel aan want VOL IS VOL.

 

Beste leden van RWB,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op:

Dinsdag 8 december 2020, Aanvang 21.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van RWB met inachtneming van de huidige regels die vanuit de overheid zijn opgelegd. Dit betekent dat leden zich vooraf aan dienen te melden en de horeca gesloten blijft. Er zal gevraagd worden of u gezondheidsklachten heeft en daarnaast dienen de hygienemaatregelen en de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. U dient zich vooraf op te geven bij onze secretaris Dianne van Diemen, of mobiel via (06) 40 33 81 19.

Agenda:

  1              Opening voorzitter.

  2              Notulen Ledenvergadering d.d.  29 oktober 2019.

  3              Jaaroverzicht RWB Voorzitter door Bas Bruurmijn.

  4              Jaaroverzicht Jeugdcommissie door Marco van der Hammen.

  5              Financieel verslag 2019 – 2020 door de Kascommissie.

  6              Begroting 2020 – 2021, gepresenteerd door Berry Bruurmijn.

 

                  Korte pauze.

  7              Verkiezing Kascommissie.

  8              Verkiezing Bestuur.

  9              Bestuursmededelingen.

 10             Rondvraag.

 11             Sluiting.

T.a.v. punt 8 van de agenda, Verkiezing Bestuur, de volgende toelichting:

Mart van Helvoirt en Nicky Ligtvoet zijn aftredend als lid van het bestuur en hebben zich herkiesbaar gesteld.

Berry Bruurmijn als penningmeester en Dianne van Diemen als secretaris zijn beide aftredend en hebben zich beide weer herkiesbaar gesteld.

Carl van Es is volgens het rooster niet aftredend en heeft in het bestuur de taak van Sponsoring. Carl heeft aangegeven door zijn werk niet voldoende tijd te hebben en is bereid een stapje terug te doen indien er een kandidaat is die dit over wil nemen.

Peter Pol verzorgt binnen het bestuur de taak van Ledenadministratie, Peter is aftredend en heeft aangegeven het nog één jaar te blijven doen, voor hem zoeken we een kandidaat die deze taak van hem over wil nemen.

Nieuwe Bestuurskandidaten kunnen zich aanmelden bij voorzitter Bas Bruurmijn

(06) 21 57 16 16 of secretaris Dianne van Diemen (06) 40 33 81 19.

Postadres RWB: Toon Hermansplein 19 5144 ZD Waalwijk.

Ook voor vragen kun je terecht bij voorzitter Bas Bruurmijn en/of secretaris Dianne van Diemen.

Tot dinsdag 8 december 2020.

Het Bestuur.

Zaterdag 21 november stond bij de Jeugdafdeling in het teken van onderlinge wedstrijden. Na 3 weken achter elkaar een toernooi te hebben afgewerkt was het deze week een tussenweek. Volgende week, zaterdag 28 november, haalt de Jeugdcommissie samen met de T.C. alles uit de kast om er een leuk voetbalweekend van te maken. Voor de Jeugdafdeling wordt dan een vijf kwartier durende Voelbal-clinic georganiseerd. Als eerste zijn om 9.00 uur de teams JO10, 11 en 12 aan de beurt, en om 10.45 is het veld in gereedheid gebracht om de kanjers en de teams JO8 en JO 9 te ontvangen. Als laatste groep mogen dan om 12.30 uur de teams JO13, MO13 en JO14 hun voetbalkwaliteiten laten zien. Tijdens de clinic komen meerdere disciplines aan de orde, zo wordt de RWB-jeugd getest op voetbaltechniek, loop / coordinatievermogen, afwerken op goal en mogen ze aan de slag met de smart goals. Uiteraard zit in de clinic ook een partijspel verwerkt Leuk voor de RWB-jeugd is dat ze bij alle onderdelen begeleid worden door spelers van RWB-1. Even demonstreren hoe het betreffende onderdeel werkt moet dan ook geen probleem zijn. Wat is er mooier dan getraind te worden door voetballers die in het eerste elftal van RWB voetballen. RWB probeert daarmee te bewerkstelligen dat de jeugd zich op gaat trekken aan hun grote voorbeelden. Want wat is er mooier dan jeugd, die tijdens het uitoefenen van hun sport, er alles aan doen om uiteindelijk zo hoog mogelijk te komen. Vertaald naar RWB, wat zou het leuk zijn als jeugdspelers uiteindelijk terecht komen in de selectie van RWB-1 of 2. Het ziet er in ieder geval naar uit dat zaterdag 28 november voor de RWB-jeugd een leuke leervolle dag gaat worden. In dit weekend zou op vrijdag 27 november Sinterklaas een bezoek brengen aan het clubhuis van RWB. Maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen hebben er echter voor gezorgd dat het clubhuis voorlopig nog dicht blijft. De Sint heeft Nederland laten weten dat hij in dit speciale jaar zo veel mogelijk thuis blijft werken. Sinterklaas kennende zal hij de RWB-jeugd niet helemaal in de kou laten staan, maar hoe hij dit jaar de RWB-jeugd gaat verrassen blijft voor iedereen nog een vraagteken.

In de tijd dat er op steeds meer plaatsen mondkapjes gedragen moeten worden heb je nu de kans om een echt RWB-mondkapje aan te schaffen. Koop een echt RWB-mondkapje en steun meteen de club.

Mondkapjes zijn te koop voor € 7,50 via de webshop van RWB / Teamwereld.
Ga naar www.rwbwaalwijk.nl/webshop en klik op de teamwereld banner of ga direct naar: https://rwb.clubwereld.nl/

Kijk ook meteen naar alle andere leuke RWB-artikelen. Vindt hier ook meteen leuke cadeautje voor Sinterklaas.

Jeugdtrainer Jos Knippels is vorige maand geslaagd voor zijn trainerscursus en heeft daarmee het UEFA Youth C-diploma behaald.
Met het slagen is RWB weer een talentvolle, gediplomeerde trainer rijker!

Vorig seizoen is Jos aan de cursus begonnen met veel passie en energie. Hij wilde graag zichzelf verder ontwikkelen maar vooral ook de spelers die hij traint naar een hoger niveau brengen. De juiste stof aanbieden bij de juiste leeftijdscategorie. Jos heeft stage gelopen bij de JO19-1, spelend in de hoofdklasse, totdat Corona een einde maakte aan het seizoen.

Na de zomer is het vervolg van de cursus weer opgepakt door de KNVB. Jos is na de hervatting van de cursus met zijn praktijkbegeleider Nicky Ligtvoet meegegaan naar de JO15-1(hoofdklasse). Naast het stage lopen trainde Jos vorig jaar de JO11-1 en dit jaar traint Jos de JO13-2.

Wij als club zijn erg blij met het feit dat er weer een gediplomeerde trainer is binnen de club en die de jeugd van RWB verder helpt in hun ontwikkeling.

Gefeliciteerd Jos en heel veel succes!

RWB JO16-1 spreekt de ambitie uit om volgend jaar uit te komen in de A-Categorie. Hiervoor hebben we alle ingrediënten in huis.

Met 17 gemotiveerde spelers waarvan het overgrote deel al jarenlang een hecht team vormt, een 4-koppige Technische staf, zeer betrokken ouders en onze sponsoren waren we aardig op weg.

Vanaf de voorbereiding werd, op één wedstrijd na, alles gewonnen en stonden we ongeslagen bovenaan in de competitie. Helaas kunnen we dit niet afmaken en moeten we afwachten wat 2021 ons gaat brengen. We zullen er klaar voor zijn als we weer mogen voetballen!

Anton van Aalst en Jozua Brouw namens Wandafwerkings- en Behangersbedrijf gebr. van Aalst en Roy Merkx namens Best Star Meat worden door de spelersgroep bedankt voor het sponsoren van onze teamkleding.

Voetbalvereniging RWB heeft met de Jeugdcommissie en de Technische Commissie van de jeugd twee commissies die op dit moment erg actief en ook nog eens creatief zijn. Met hulp van de leiders en trainers van de verschillende teams zorgen ze er voor dat nu de competitie stil ligt er binnen de regels van het NOCNSF toch op zaterdag gevoetbald kan worden. Zaterdag 7 november werd Dag 2 van het onderling toernooi gespeeld en dit onderling toernooi wordt op zaterdag 14 november afgesloten. Zaterdag 28 november staat vervolgens in het teken van een Voetbalclinic die wordt georganiseerd voor alle jeugdteam. Normaal zou in dit weekend op vrijdag 27 november St. Nicolaas de jeugd van RWB bezoeken. Doordat Nederland in de ban is van het Coronavirus en daardoor het clubhuis gesloten moet blijven kan Sinterklaas die vrijdag RWB niet bezoeken. Hoe en wanneer Sinterklaas naar RWB komt houdt de Sint nog even geheim, maar vergeten zal hij de RWB-jeugd zeker niet. Na zaterdag 28 november, die in het teken staat van de Voetbalclinic, pakt RWB het onderlinge toernooi weer op en speelt dan door t/m zaterdag 19 december. In de 2 weken rond Kerstmis en Nieuwjaar ligt dan het voetballen, en dus ook het doordeweeks trainen stil. Hoe het voetballen er in 2021 uit gaat zien weet vervolgens nog niemand, hopelijk is het virus dan zodanig onder controle dat de competitie weer opgepakt kan worden. Totdat de KNVB de organisatie van de compeitie weer op zich kan nemen zijn de clubs op zichzelf aangewezen. RWB is in de gelukkige omstandigheid dat het met de Jeugdcommissie en de TC een elftal vrijwilligers heeft die de organisatie van het zaterdagvoetbal op zich neemt, met dank aan de hulp van alle trainers en leiders. Op de foto van boven naar beneden en van links naar rechts: Paul de Kort, Dave de Louw, Stephan de Man, Cor Pulles, Johan Kuijsten, Harrie Maas, Marco van de Hammen, Jos Knippels en Nicky Ligtvoet, niet op de foto Mari Kraneveld en Wesley Bleijenberg.

Vandaag heeft de Rabobank middels een filmpje aan RWB laten weten wat de opbrengst is van deze actie. RWB ontvangt van de Rabobank het mooie bedrag van € 1.567,97. Rabobank en mensen die op RWB hebben gestemd heel erg bedankt.

 

Door een ongelukkige val van de trap is ons erelid Sjaak Didden in het ziekenhuis terecht gekomen. Hierdoor heeft hij een breuk aan zijn schouder en ribben opgelopen en zit hij onder de blauwe plekken. Voorlopig ligt hij nog wel even in het ziekenhuis en hopen we dat zijn herstel zodanig is dat hij niet naar een Verpleeghuis hoeft. Bezoek is op dit moment niet mogelijk. RWB gaat natuurlijk voor een bloemetje zorgen. Het zou voor Sjaak wel leuk zijn als hij van zo veel mogelijk RWB-ers een kaartje ontvangt. Een kaartje kun je sturen naar:
ETZ Locatie Elisabeth Postbus 90151 5000 LC Tilburg Afdeling 5 Kamer 5 t.a.v. Sjaak Didden.
Wij wensen Sjaak een spoedig herstel toe

Coronatijd of niet, kanjers trainen bij RWB gewoon door. Volgens de regels met met de ouders buiten het sportpark. Voor ouders zit er dus niets anders op dan buiten het hek op 1,5 meter de verrichtingen van hun zoon of dochter te volgen. Voor de trainers van RWB betekent dit dat ze wat vaker de veters van de voetbalschoenen moeten strikken. Kanjers bij RWB zijn meisjes en jongens van 4 en 5 jaar. Zit uw zoon of dochter in groep 1 of 2 en vind hij/zij voetbal leuk? Dan kan hij op dit moment binnen de regels van het NOCNSF en de richtlijnen van het RIVM meteen aansluiten bij de trainingen die worden gehouden op de zaterdagochtenden van 10.30 tot 11.45 uur. Om mee te trainen met de kanjers van RWB hoef je zeker niet meteen lid te worden. In deze coronatijd vraagt RWB wel om vooraf te bellen met Foort Cove telefoon 0416-341808 (na 17.00 uur) of een mailtje te sturen aan .
Kanjertrainingen bij RWB zijn in Waalwijk al jaren een begrip en op dit moment trainen er wekelijks ca. 20 kinderen. De wekelijkse training wordt verzorgd door Foort Cové die daarbij door Stephan de Man en Sander Blom wordt geassisteerd. Tijdens de training worden allereerst op speelse wijze de basisprincipes van het voetbal geoefend. Gaandeweg komen tussendoor ook de technische oefeningen aan bod zoals snel voetenwerk, dribbelen/drijven, trappen en passen , kappen en draaien etc. Natuurlijk zal bij iedere training het 4×4 wedstrijdje niet ontbreken. Dus als uw dochter of zoon door de coronacrises al een tijd binnen heeft gezeten en zin heeft om lekker te rennen en tegen een bal te schieten dan is hij/zij van harte welkom

Beste Jeugdspelers en ouders/verzorgers van Jeugdspelers.

Zoals inmiddels bij iedereen bekend zijn we binnen de jeugdafdeling (TC-jeugd, Coördinatoren en Jeugdcommissie) van RWB druk bezig om op de zaterdagen een intern toernooi te organiseren. Met succes, op de website en de Facebookpagina vindt u de poule-indeling van uw kind en het schema met de aanvangs- en eindtijden van de verschillende teams. We hebben dus gezorgd voor bloktijden die per team elke zaterdag hetzelfde is.
Op de genoemde verzameltijden mogen de verschillende teams het Sportpark betreden, ouders mogen het Sportpark NIET betreden.

We willen de RWB-jeugdspelers in deze “rare” tijd, binnen de regels van het NOCNSF, zo veel mogelijk lekker buiten laten voetballen. Reden waarom we er voor hebben gekozen om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan en daarnaast op de zaterdagen een mooi onderling toernooi op te zetten. Tijdens de trainingen en het toernooi is er voor de Jeugd gelegenheid om eventueel naar het toilet te gaan, de kleedkamers en kantine blijven gesloten. Als er vragen zijn kunnen deze via de eigen trainer worden gesteld, als ze deze zelf niet kunnen beantwoorden kunnen ze terug vallen op Stephan de Man, deze zal dan zorgen voor het beantwoorden van de vragen. We gaan er van uit dat het wedstrijdschema en de pouleindeling verder voor zich spreekt.

Start van het toernooi: Zaterdag 31 oktober 2020 en daarna elke zaterdagochtend.
Aanvangstijden: zie de website en de Facebook van RWB.
Kleding: RWB-tenue.

We vragen de ouders om niet te verzamelen langs de hekken om toch nog even te kijken, dit om zo goed mogelijk aan de 1,5 meter regel te voldoen.
Zorg a.u.b. dat uw kind op tijd is, dan kunnen we vlot door met ons speelschema.

Met vriendelijke groet,

Stephan de Man, namens de Jeugdafdeling van RWB