Vrijdag 7 november 2021 werd in het clubhuis van RWB de Jaarvergadering gehouden. Net op tijd, want met de huidige coronamaatregelen zou dit niet meer gelukt zijn. Voor de pauze kwamen de notulen van de Jaarvergadering van 2020/2021, de jaaroverzichten van seizoen 2020/2021, het financieel verslag van seizoen 2020/2021 en de begroting van seizoen 2021/2022 aan de orde.

Hierbij verleende de kascommissie decharge en werd het bestuur van verdere verantwoording ontheven. Net voor de pauze was ook nog de verkiezing voor de nieuwe kascommissie. Deze bestaat voor seizoen 2021/2022 uit Patrick Berkelmans, Frank Moonen en Peter Pol.

Na de pauze werd gestart met de verkiezing van het bestuur. De aftredende bestuursleden Johan Kuijsten, Foort Cove en voorzitter Bas Bruurmijn hadden zich herkiesbaar gesteld en blijven in ieder geval dit seizoen deel uitmaken van het bestuur. Afscheid werd genomen van twee bestuursleden t.w. Peter Pol en Dick van der Schans.

PeterPol
Peter Pol was bij de vorige Jaarvergadering aftredend en heeft toen aangegeven het nog één jaar te blijven doen. Peter Pol blijft gelukkig wel behouden als vrijwilliger en blijft actief in de Lagere Elftalcommissie en in het onderhoud van de Technische Installatie. Peter Pol heeft precies 10 jaar in het bestuur gezeten en altijd de omvangrijke taak van Ledenadministratie op zich genomen. Van voorzitter Bas Bruurmijn kreeg hij een bos BloemMarlou bloemen en een bon van Eetcafe City aangeboden.

DickvdSchans
Dick van der Schans heeft 14 jaar in het Bestuur gezeten en altijd Onderhoud velden op zich genomen. Al die tijd verkocht Dick ook de lootjes aan de poort bij thuiswedstrijden van
RWB-1, bij beide werkzaamheden blijft hij betrokken. Dick werd door voorzitter Bas Bruurmijn in de BloemMarlou bloemen gezet en ook hij kreeg een bon van Eetcafe City.

CorPulles
Cor Pulles werd bereid gevonden om de taak van Peter Pol over te nemen, het bestuur had Cor voorgedragen als nieuw bestuurslid met als taak “Ledenadministratie”. De meeste leden van RWB kennen Cor Pulles inmiddels als een gewaardeerd vrijwilliger. Cor zit sinds 2000 in de Jeugdcommissie. Cor is inmiddels gestopt in de Technische Commissie van de Jeugd om tijd vrij te maken voor zijn taak in het Hoofdbestuur. Cor Pulles blijft daarnaast lid van de Jeugdcommissie.

Als laatste punt voor de rondvraag kwamen de bestuursmededelingen aan de orde. Hierbij kwamen de nieuwe coronamaatregelen, 25+ avond, het nieuwe G-team, Voetbal TV, samenwerking meisjesvoetbal met NEO’25 en DESK, verduurzaming De Gaard, uitbesteden contributie-inning en horizontaal overstappen van de selectie naar de zaterdag aan de orde.
Voorzitter Bas Bruurmijn bood daarna iedereen nog een drankje aan en ging iedereen om 24.00 uur, conform de coronaregels, weer huiswaarts.