Als eerste spreken wij de hoop uit dat het goed gaat met iedereen en hun familie. Gezondheid is nou eenmaal het belangrijkste wat er is. Dit geldt op dit moment wat minder voor Jos van Dalm, we hebben namelijk te horen gekregen dat hij in het ziekenhuis is opgenomen en hopen maar dat hij snel weer opknapt.

Sportpark De Gaard
Op dit moment wordt op het kunstgrasveld bij RWB door jongeren die niet naar school hoeven een balletje getrapt. Het gedogen dat kinderen op het kunstgrasveld voetballen is geen beslissing die RWB zelf heeft genomen. Dit is een beslissing die genomen is in overleg met de Gemeente Waalwijk en Jongerencentrum Tavenu. Het RIVM heeft laten weten dat kinderen buiten mogen spelen, het verhaal daarbij is dat kinderen geen belangrijke rol spelen in het verspreiden van het virus. Het belangrijkste is dat ouders zeker weten dat hun kinderen niet aan het snotteren of hoesten zijn. Bij verkoudheidsklachten geldt: Blijf thuis. Bij buiten spelen is het beter om grote groepen te mijden, door bij RWB het balletje trappen te gedogen neemt in ieder geval de druk bij plaatsen als het Cruijff court af. In de praktijk wordt door kleinere groepjes op de 6 verschillende goals een balletje getrapt. Jongeren Centrum Tavenu wijst de jongeren daarbij op de richtlijnen van het RIVM (niezen in je elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, thuis meteen handen wassen of douchen en niet van elkaars bidon drinken) en houden in de gaten dat het niet te druk wordt. Ook mensen vanuit het bestuur lopen regelmatig een rondje om de kinderen er op te wijzen dat ze niks kapot moeten maken en de troep op moeten ruimen. Aan het onderwijs is met klem gevraagd om de lesprogramma's die ze aan ouders aanbieden meer te spreiden over de dag zodat niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten kunnen gaan spelen. Ouders hebben daarnaast natuurlijk een verantwoording of ze hun kinderen buiten laten spelen.

Blijf fit
Mensen die fit zijn en regelmatig sporten worden minder gemakkelijk ziek, het advies is dan ook om te blijven bewegen. Verder is het super handig dat je fit bent als straks de competitie weer gaat beginnen. Hoofdtrainer Larry van Ommen heeft voor de selectie Work-Out nummer 2 op een filmpje gezet en rondgestuurd aan alle voetballers, met dank aan Aldo van Lieshout van Crossfit.

Info KNVB van Jan Dirk van der Zee Directeur-bestuurder Amateurvoetbal
De KNVB staat achter het besluit om alle activiteiten t/m 6 april stil te leggen en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote impact heeft op amateurverenigingen. We stellen dan ook alles in het werk om verenigingen te ondersteunen in deze onzekere periode. Zo staan in deze tijd onze Verenigingsadviseurs voor je klaar om mee te denken over verschillende vraagstukken en ook de afdeling KNVB Contact blijft gedurende deze periode fulltime ter beschikking voor het beantwoorden van vragen waar jullie tegenaan lopen. Weet dat de KNVB met man en macht voor jullie klaar staat om daar waar nodig ondersteuning en hulp te bieden.
Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. Daarnaast maken we ons samen met NOC*NSF en andere sportbonden sterk voor een aanspraak op de steunmaatregelen van het kabinet. Lees hier de oproep vanuit de Nederlandse sportwereld.
Graag houden wij jullie met enige regelmaat op de hoogte over o.a. de volgende onderwerpen.

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal)

Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.
Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.
Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.
Tot slot, zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Hopelijk kunnen we dan spoedig weer het normale (voetbal)leven met elkaar oppakken.