Hij komt er nu toch echt aan, de RWB Voetbalquiz. Inloop in het clubhuis vanaf 20.00 uur, we starten deze avond om 20.30 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-- per team, een team mag maximaal bestaan uit 5 personen.

Opgeven door een mail te sturen aan of Betalen van het inschrijfgeld in het clubhuis of bij Sjaak
Timmermans. Betaling altijd voor aanvang van de quiz.