Op dinsdag 8 november werd in het clubhuis van RWB de jaarvergadering gehouden.
Het moment waarbij het bestuur verantwoording aflegt over de financiën van het afgelopen seizoen en vooruitkijkt naar het nieuwe seizoen. Ook een met verplichte onderwerpen zoals het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering en de jaaroverzichten van de Jeugdcommissie en het jaaroverzicht van de vereniging. Na de pauze werd op het grote Tv-scherm het door de KNVB gemaakte filmpje Back to Basics getoond. Back to basics is een getekende animatie die laat zien dat de verenigingen van meer dan 100 jaar geleden niet meer hetzelfde zijn als nu. Iedereen herkent zich in het verhaal van spreker Berend Rubingh en er zit ook volop humor in. Een eyeopener waarin duidelijk wordt dat als je een positieve open houding aanneemt en mensen persoonlijk aanspreekt de mensen die iets voor de club willen doen er ook nog steeds zijn.
Na de pauze stonden de verkiezingen van de kascommissie en het hoofdbestuur, samen met bestuur mededelingen op het programma. In de nieuwe kascommissie zitten in seizoen 2022-2023 Peter Pol, Frank Moonen en de nieuwgekozen Pierre Schalken
In het hoofdbestuur was secretaris Dianne van Diemen aftredend en weer herkiesbaar, er waren hiervoor geen aanmeldingen dus blijft Dianne van Diemen de secretaris van RWB.
Sjaak Timmermans was aftredend als bestuurslid en had zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar gesteld. RWB was daarnaast nog op zoek naar een nieuw bestuurslid die de taak van Onderhoud Velden op zich wil nemen. Voor deze laatste functie had Hans Bruurmijn zich opgegeven en werd bij acclamatie gekozen.

IMG 4354 2

Afscheid Sjaak Timmermans
Sjaak Timmermans heeft 12 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur, was het aanspreekpersoon voor de Evenementencommissie en organiseerde jaarlijks de Vrijwilligersavond. Voordat Sjaak in het bestuur kwam was hij lid van de Evenementencommissie, in die tijd organiseerde hij meerdere grote jubileumfeesten mee.
Voor al zijn verdiensten bij RWB ontving Sjaak de Zilveren KNVB-speld en is hij Lid van Verdienste. Van voorzitter Bas Bruurmijn kreeg Sjaak een mooie bos bloemen en een
Lunch bon.

IMG 4366 2

Bestuur mededelingen
Tijdens de bestuur mededelingen presenteerde Nicky Ligtvoet het nieuwe Jeugdbeleidsplan en werden de personen bekend gemaakt die dit jaar gehuldigd worden tijdens de 25+ Avond.
Verder waren er mededelingen over de voetbalschool JG4IT die op de vrijdagavond het kunstgrasveld huurt en de gezamenlijke meisjes/dames verenigingen van RWB en NEO’25, SVO De Gaard.
Op de vrijdagavond is inmiddels ook Walkingfootbalgroep Waalwijk Sama2 actief bij RWB.
Hiermee heeft RWB er ca. 20 leden bij die op vrijdagavond om 20.00 uur trainen. Deze nieuwe leden zijn hoofdzakelijk mensen die uit de Molukse/Indische gemeenschap van Waalwijk. Ben je 55+ en wil je sportief en gezellig betrokken zijn bij een Old Stars Walking Footbal initiatief dan kun je het beste een keer op vrijdagavond een kijkje gaan nemen bij de training.

Verduurzamen Sportpark De Gaard.
RWB is bezig om in drie stappen het sportpark te verduurzamen. Stap 1 was het vervangen van de lampen in het gebouw voor LED alsmede het vervangen van energie slurpende apparatuur zoals een oude koelkast en vriezer. Verder heeft de Gemeente Waalwijk de straatverlichting op het sportpark vervangen voor LED.
Met stap 2 is RWB op dit moment volop bezig. Met uitzondering van het kunstgrasveld wordt namelijk alle trainingsverlichting vervangen voor LED. Tevens wordt er volop gegraven omdat ook alle elektrische bedrading vanaf de meterkast tot de lichtmasten wordt vervangen.
De planning is dat stap 3 begin 2023 wordt gerealiseerd. Deze stap houdt in dat door de Gemeente Waalwijk de verwarming van het gebouw en de warmwatervoorziening geheel aangepast wordt. Hiervoor worden op dit moment definitieve plannen gemaakt en zijn inmiddels al wat onderdelen besteld. In plaats van de CV ketels wordt een door zonnepanelen gevoede warmtepomp geplaatst met een waterbatterij die ook gevoed kan worden door overcapaciteit op het elektriciteitsnet.

1