Het nu geen spelen van wedstrijden is bij iedere jeugdtrainer/leider een doorn in het oog.
Inmiddels trainen we al maandenlang en heeft geen enkel team een korte termijn doel om op te kunnen trainen vanwege het feit dat er voorlopig nog geen wedstrijden in het vooruitzicht zijn.
Sneeuw heeft daarbij de afgelopen week ook nog eens roet in het eten gegooid betreft het trainen door de weeks en/of op de zaterdag. Omdat de dooi zich pas aanstaande maandag sterk gaat inzetten is er door het hoofdbestuur besloten dat op z’n vroegst pas woensdag 17 februari weer getraind kan worden. RWB tracht gevaarlijke situaties te voorkomen. Paden dienen namelijk sneeuwvrij te worden gemaakt en eventuele sneeuwresten moeten worden verwijderd van het kunstgras. Dinsdagmiddag 16 februari beoordelen we of er getraind kan worden en maken we eventueel een alternatief trainingsschema voor de komende week. Mocht er woensdag weer getraind kunnen worden zal er dinsdagavond een trainingsschema worden gepubliceerd.
Helaas kunnen we dit jaar niet carnavallen, maar ondanks de beperkingen toch een fijne vakantie!
Volgende week zal er een artikel worden geplaats met een nieuwsbericht over de huidige gang van zaken vanuit de Technische Commissie jeugd.

ABO Drunen / Elshout
Fysio Totaal
Frank Cortenbach
Verhoeven