Ellen Dielissen is de moeder van Tim, die voetbalt in RWBJO11-1. Donderdag 24 oktober was Ellen echter niet bij RWB om de training van haar zoon te bekijken maar omdat ze medewerkster is van Rabobank De Langstraat. Namens de bank mocht ze een cheque uitreiken en daarmee de opbrengst van de Rabo ClubSupport actie bekend maken. Leden van de Rabobank mochten op verenigingen stemmen, voor voetbalvereniging RWB leverde dat dit jaar € 955,-- op. Rabobank De Langstraat en mensen die op RWB bebben gestemd heel erg bedankt, daar kan RWB weer volop nuttige trainingsmaterialen voor aanschaffen.