OP vrijdag 22 juni wordt er in de feestweek een FIFA 2 tegen 2 toernooi in de feesttent georganiseerd.

Deelname is gratis en voor eten wordt gezorgd.

ABO Drunen / Elshout
Van wijlen
vd Griendt
Verhoeven