Vrijdag 16 november werd bij RWB voor de 34e keer de 25+ Avond gehouden. Op deze jaarlijkse avond in november worden dan alle Jubilarissen die 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging gehuldigd.

Inmiddels is RWB gegroeid naar een ledenaantal boven de 700 en zijn er 105 mensen die 25 jaar of langer lid zijn van RWB. In 2003, 15 jaar geleden, had RWB nog 500 leden en ook toen ca 100 leden die 25 jaar of langer lid waren. Betekent dat RWB in de laatste 15 jaar flink gegroeid is maar ook een verjongingskuur ondergaan heeft en dat is hoopvol voor de toekomst.
De avond was door voorzitter Bas Bruurmijn in drie blokken verdeeld en begon met de huldiging van de mensen die 60 jaar of langer lid zijn van RWB. Achtereenvolgens werd Gerard Varossiau (60 jaar lid), Frans Klerkx (65 jaar lid), Joop Maijers (65 jaar lid), Lau Snels (65 jaar lid), Bert Maijers (70 jaar lid), Hennie Kootkar (70 jaar lid) en Johan Bruurmijn (70 jaar lid) op het podium uitgenodigd en samen met hun vrouwen gehuldigd.
In het middenblok kwamen de Leden van Verdienste op het podium. RWB bestaat dit jaar 110 jaar en heeft tijdens de Feestvergadering van 2 februari 2018 en de Jaarvergadering van 2 november 2018 het Jubileum aangegrepen om 9 stuks vrijwilligers te benoemen tot Lid van Verdienste. Deze super vrijwilligers zijn achtereenvolgens Jan Bergmans, Anthony Bruurmijn, Berry Bruurmijn, Marco van der Hammen, Mart van Helvoirt, Harrie Maas, Dick van der Schans, Paul Timmermans en Marc Kuijsten. De 9 leden van verdienste werden door voorzitter Bas Bruurmijn op het podium geroepen en kregen een bos bloemen voor hun
vrouw/vriendin overhandigd. Deze vrouwen/vriendinnen kregen vervolgens van Secretaris Dianne van Diemen de Oorkonde uitgereikt die vervolgens op het podium werd uitgewisseld voor de bloemen. Allen op het podium staande kregen zijn van de aanwezige RWB leden een ovationeel applaus en was dit een uniek fotomoment.
Het derde blok waren leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van RWB, hiervoor werden Wilbert van Osch (25 jaar lid), Alexander de Peffer (25 jaar lid), Anthony Bruurmijn (40 jaar lid), Marco Bijkerk (40 jaar lid) en Frank Moonen (50 jaar lid) gehuldigd. Zij kregen op het podium door Bas Bruurmijn de bijbehorende RWB-speld opgestoken.
Na de huldigingen was er gelegenheid om alle gehuldigde te feliciteren, en kwamen de RWB huis DJ’s langs. Ook daarin bezit RWB volop talent, dat bewezen achtereenvolgens DJ Raoul, DJ Tobie, DJ Judith en DJ Jon. Zij namen daarmee de muziek over van Sjaak Timmermans en deden allen een muziekale duit in het zakje en maakten er daarmee nog een gezellig einde aan deze voor RWB zeer waardevolle avond.

ABO Drunen / Elshout
Fysio Totaal
Frank Cortenbach
Knippels