Beste leden van RWB,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op:

 

Vrijdag 02 november 2018, Aanvang 20.30 uur.

 

Agenda:

1 Opening voorzitter.
2 Notulen Ledenvergadering d.d. 03 november 2017
3 Jaaroverzicht RWB Voorzitter.
4 Jaaroverzicht Jeugdcommissie.
5 Financieel verslag 2017 – 2018 Kascommissie.
6 Begroting 2018 – 2019.
7 Verkiezing Kascommissie.
PAUZE
8 Verkiezing Bestuur.
9 Bestuursmededelingen.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

 

T.a.v. punt 8 van de agenda, Verkiezing Bestuur, de volgende toelichting:

 

Bas Bruurmijn is als Voorzitter aftreedbaar en heeft zich herkiesbaar gesteld voor deze functie.

Daarnaast zijn Foort Cové als Vice Voorzitter, Johan Kuijsten en Carl van Es aftredend als lid van het bestuur, allen hebben zich herkiesbaar gesteld.

 

Nieuwe Bestuurskandidaten kunnen zich aanmelden bij voorzitter Bas Bruurmijn en/of secretaris Dianne van Diemen.
Postadres RWB: Postbus 146 5140 AC Waalwijk.

 

Voor vragen kun je terecht bij voorzitter Bas Bruurmijn en/of secretaris Dianne van Diemen.

Tot vrijdag 02 november 2018.

 

Het Bestuur.