Neem altijd eerst contact op met een van onze onderstaande coördinatoren van jou leeftijdscategorie: klik op de naam voor contactinfo!!

 

Voor de leeftijd van 5 t/m 8 jaar neem contact op met: Foort Cové of Dave de Louw

Voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar neem contact op met: Nicky Ligtvoet

Voor de leeftijd van 13 t/m 16 jaar neem contact op met: Carl van Es

Voor de leeftijd van 17 t/m 18 jaar neem contact op met: Cor Pulles

Voor de Senioren vanaf 19 jaar neem contact op met: Bas Bruurmijn

Voor overige vragen over lidmaatschap of contributie neem contact op met : Peter Pol of bij afwezigheid met : Johan Kuijsten

 

Wanneer je je wilt laten overschrijven van een andere club naar RWB, is hiervoor tegenwoordig geen overschrijvingsformulier + pasje meer nodig. De nieuwe club ontvangt d.m.v. van onderstaand inschrijfformulier het verzoek van het nieuwe lid om overgeschreven te worden. Waarna de overschrijving geautomatiseerd in gang wordt gezet met Sportlink via de KNVB. De oude club ontvangt een bericht die geaccordeerd moet worden waarmee de overschrijving een feit is. Tenzij de oude club het oneens is met de overschrijving bv bij niet voldaan aan de financiele verplichtingen of andere redenen.

inschrijfformulier icon

 

Dus wat moet je doen voor inschrijven bij RWB:

1. Vooraf contact opnemen met een van de coordinatoren om te bespreken in welk team je past.

2. Meld je af als spelend lid bij de administratie van je oude club.

3. Inschrijformulier invullen op deze website en na ontvangst e-mail uitprinten en daarna inleveren bij onze administratie bij RWB.

4. Inschrijfgeld bijvoegen voor 1e halfjaar (contant/pinnen). Het bedrag staat aangegeven op het inschrijfformulier.

 Opm: Bij het aangaan van het lidmaatschap bij RWB gaat u akkoord dat er altijd voor een geheel seizoen contributie betaald moet worden.

Je kunt ook altijd zaterdags langskomen bij de club om iemand te spreken, er is altijd iemand aanwezig van de jeugdcommissie. Donderdagavond vanaf 20:00h is er meestal iemand van de lagere senioren elftallen commissie aanwezig.

 

 Klik hier voor Contributie bedragen RWB Lidmaatschap

Banknummer: NL68 INGB 0006 8330 28 t.n.v. vv RWB Contributie Waalwijk