Voor informatie over de teams en (proef)trainingen etc. kun je altijd contact opnemen met onderstaande coördinatoren. klik op de naam voor contact info!!

 

Voor de leeftijd van 5 t/m 8 jaar neem contact op met: Foort Cov√©  of  Dave de Louw

Voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar neem contact op met: Nicky Ligtvoet

Voor de leeftijd van 13 t/m 16 jaar neem contact op met: Carl van Es

Voor de leeftijd van 17 t/m 18 jaar neem contact op met: Cor Pulles

Voor de Senioren vanaf 19 jaar neem contact op met: Bas Bruurmijn

Voor overige vragen over lidmaatschap of contributie neem contact op met : Peter Pol of bij afwezigheid met : Johan Kuijsten 

Onze voorkeur gaat uit om een jeugdlid aan te melden in de periode April t/m half Augustus dit is om te voorkomen dat een nieuw jeugdlid niet meer te plaatsen is tijdens het lopende seizoen. Overleg altijd vooraf met een van de boven vermelde coordinatoren voor dat je je aanmeld via het formulier.  

Je kunt ook altijd zaterdagmorgen langskomen bij de club om iemand te spreken, er is altijd iemand aanwezig van de jeugdcommissie.

Donderdagavond vanaf 20:00h is er meestal iemand aanwezig van de lagere elftallen commissie.


 inschrijfformulier icon

Dus wat moet je doen voor inschrijven bij RWB:

1. Vooraf contact opnemen met een van de coordinatoren.

2. Inschrijformulier op onze website invullen en uitprinten na ontvangst van e-mail en inleveren bij onze administratie.

3. Inschrijfgeld bijvoegen voor 1e halfjaar (contant/pinnen). Het bedrag staat aangegeven op het inschrijfformulier.

 Opm: Bij het aangaan van het lidmaatschap bij RWB gaat u akkoord dat er altijd voor een geheel seizoen contributie betaald moet worden.
 

Klik hier voor Contributie bedragen RWB Lidmaatschap

 

 Banknummer: NL68 INGB 0006 8330 28 t.n.v. vv RWB Contributie Waalwijk