Afgelopen zaterdag stuurde Jan Dirk van der Zee, Directeur-bestuurder Amateurvoetbal KNVB weer een update rond. Belangrijkste mededeling hierin was de leeftijdsaanpassing voor trainingen waarbij het nu zo is dat vanaf 1 juni alle jeugd t/m 18 jaar tijdens de trainingen geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden van elkaar.

OVERIGE BELANGRIJKE PUNTEN:

Openstelling kantines en binnensportaccommodaties
Afgelopen week heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines en binnensportaccommodaties al op 1 juli open mogen, in plaats van de 1 september die eerder was vastgesteld. Er is wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, kan de maatregel worden teruggedraaid. De komende periode worden de richtlijnen voor openstelling verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, informeren we jullie.

Bekendmaking concept klasse-indelingen 1e elftallen.
Zoals in eerdere nieuwsupdates vermeld, hadden veldvoetbalverenigingen tot 15 mei de mogelijkheid een verzoek in te dienen om het volgende seizoen hoger of lager ingedeeld te worden op basis van de beschikbare ‘open’ plekken. Het bestuur amateurvoetbal heeft inmiddels de uitgangspunten opgesteld waarlangs deze verzoeken worden behandeld. Lees er hier meer over. De betrokken verenigingen zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over het verzoek met betrekking tot het 1e elftal (RWB-1 gepromoveerd).

De concept klasse-indeling voor 1e elftallen veldvoetbal zijn hier te vinden. Voor alle indelingen geldt nadrukkelijk dat het concepten zijn en dat deze als gevolg van fusies, stoppen/starten met een team nog gewijzigd kunnen worden. De komende weken gaan we hard aan de slag om alle verzoeken voor het vrouwenvoetbal, reservevoetbal en jeugdvoetbal te behandelen en de betreffende verenigingen te informeren.

Protocollen strikt blijven naleven
Het kabinet heeft verschillende coronamaatregelen de afgelopen tijd afgeschaald, waaronder deze week dus ook de vervroegde openstelling van sportkantines en binnensportaccommodaties, en de versoepeling voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar. In het algemeen wordt het leven dus meer en meer zoals vanouds, maar dat kan soms ook verwarrend werken. We willen daarom benadrukken dat het van groot belang is dat iedereen de protocollen en richtlijnen blijft naleven. Vanaf 1 juni hoeft alle jeugd t/m 18 jaar tijdens de trainingen geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar, maar voor alle overige voetballers geldt dit nog wel. We moeten ons allemaal strak aan de protocollen blijven houden, want we willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. Voor iedereen blijft gelden: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van kleedkamers en douches.

Scenario’s start competities seizoen 2020/’21
Voor de competities geldt dat het tot 1 september niet is toegestaan om wedstrijden te organiseren. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de start van het seizoen 2020/’21. Achter de schermen liggen er diverse scenario’s klaar m.b.t. de start van dit nieuwe seizoen. Zoals altijd blijven we hierin de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM volgen. Volgende week komt het kabinet met meer informatie over de huidige geldende maatregelen. We verwachten dan ook de consequenties voor de diverse speeldagenkalenders bekend te kunnen maken, rekening houdend met de routekaart van het kabinet.

Campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ | Jeugdfonds Sport & Cultuur
Als gevolg van de coronacrisis, krijgen meer gezinnen te maken met financiële problemen. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat nu al 14% van de gezinnen overweegt het lidmaatschap van de sportclub op te zeggen omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen. Dat kan uiteraard ook ernstige gevolgen voor de clubs hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een toolkit voor sportclubs ontwikkeld om het fonds onder de aandacht van ouders te brengen. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde attributen voor kinderen tot 18 jaar voor gezinnen met te weinig inkomen. We hopen dat, dankzij de steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, minder ouders gedwongen zijn het lidmaatschap op te zeggen. De toolkit is te downloaden via www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub.