De (voorlopige) leden van de scheidsrechterscommissie zijn:

Rini Laros: Opleiding, onderhoud contacten met KNVB, en van daaruit coördinatie m.b.t. toe te passen (spel)regels. Begeleiding “nieuwe” scheidsrechters.

Bas Bruurmijn: Coördinator senioren scheidsrechters en begeleiders.

Mari Kraneveld: Coördinator jeugd scheidsrechters +zaterdag senioren en begeleiders. Onderhouden van de contacten met COVS Waalwijk. 

Cor Pulles: Assistentie opleiding/ begeleiding/ondersteuning “nieuwe” scheidsrechters. (jeugd en/of senioren)

Foort Cové : Assistentie opleiding/ begeleiding/ondersteuning “nieuwe” scheidsrechters. (jeugd en/of senioren)